Andre Løktasider

Overnattingsmuligheter:

http://www.loktaferie.com/

http://www.bestemorstua.no/

Ledige tomter:

http://www.nordlandshytta.no/ipub/pages/tomter/lokta.php

Andre sider:

https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8kta

http://løktamuseum.no/

https://www.facebook.com/Bolyst-p%C3%A5-L%C3%B8kta-465635473538619/

https://www.facebook.com/L%C3%B8kta-Kolonial-As-170330469817127/

https://www.facebook.com/Helgelandlue-670621773070496/

http://visithelgeland.com/no/sykkel